T6:86


(Rubrik:) Wåla her<a>dt.
     

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Jnge lacus
Deße engiar höra till Gästrikeland och Häsunda sochn.