T6:95


(Rubrik:) Wåla heredt.      Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Skattegårdar, Gräßbo      4
            Frälße gård                     1    2 öresland
            Wästergården                 5 öre  20 penningar        
            Mellangården                  5 öre
            Öster gården                   4 öre  16 penningar
            Södergården                   3 öre  4 penningar                 
B.        Vtsäde                            13 tunnor
C.        Vtsäde                            7 tunnor
D.        Vtsäde                            7 tunnor
E.         Vtsäde                           10 tunnor
F.         Vtsäde                            1 1/16 tunnor
G.         Vtsäde                            3/4 tunnor
H.         Vtsäde                            3/4 tunnor
I.          Vtsäde                            1/4 tunnor
K.        Vtsäde                            14 tunnor
L.         Gräßbo myran                 684 laß höö    fol. 95, 96, 97
M.        Höö af fräken                  20 laß
N.        Wäster engett                  12 laß
            Alle handa tarfueskog nogh.
            Muulbeet till fyllest.
            Fiske effter nödtorfften.
            Miööl och sågquarn intet.
            Humblegårdar                  5000 stänger

             Fins en eng till denne by fol. 102, noteradt
             littera X, räntar höö        14 laß


          Specialis Explicatio         tunnor      höö

1.          Gården, frälße, vtsår åhrligen    3 5/16      81 laß  
2.          Skattegården vtsår åhrligen      7 7/8       206 laß        
3.          Skattegården vtsäde                6 7/8       174 laß 
4.          Skattegården vtsäde                5 3/8       143 laß
5.          Skattegården vtsäde                4 3/8       112 laß


(Karttext:)

Denne bek löper in vt<i> Karbo siöön.