T6:98


(Rubrik:) Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Buddebo, skatte torp,                1 öresland
B.        Vtsäde                                 3 tunnor
C.        Vtsäde                                 3 1/2 tunnor
D.        Höö                                     80 laß  måß eng
E.         Horskogz eng, kallas Slåt swedh,
            höö                                      6 laß
F.         Horskogz eng                       5 laß
G.        Horskog eng                         6 laß
H.        Horskogz eng                       7 laß
I.          Horskogz eng, kallas Kijlen  5 laß

            Alle handa tarfueskog till öfuerflöd,
            såßom och muulbeete.
            Miöölquarn är till hemanett.
            Fiske intet. Sågequarn          0

(Karttext:)

Häßskog fins fol. 107, 108.