T6:99


(Rubrik:) Wåla heredt.      Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Wreeta, skattegårdar       3
            Södergården                   6 öres land
            Mellangården                  6 öres land
            Nörr gården                    7 öres land
B.        Vtsäde                            13 tunnor
C.        Vtsäde                            3 3/8 tunnor
D.        Vtsäde                            4 tunnor
E.        Vtsäde                             9 1/2 tunnor
F.        Gärdet med
                                  }               13 tunnor
H.        täppan
I.         Vtsäde                             2 1/8 tunnor
G.        Enget                               352 laß, någott små skog
K.        Höö                                10 laß
L.         Höö                                3 laß
M.       Höö                                 2 laß
N.        Höö                                10 laß
            Tarfueskog till nödtörften.
            Litett fiske. Miööl och sågeqwarn ingen.
            Humblegårdar till heele byn   2000 stänger 

          Specialis Explicatio    tunnor

<1>1    gårdens åhrligt vtsäde        5 1/2  
<2.>    Åhrligit vtsäde                   5 1/2        
<3.>    Åhrligit vtsäde                   6 1/2
            1 gården hafuer höö          105 laß
            2 hafuer och så                 105 laß
            3 gården hafuer                 170

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Sätra eng emot.
Brattbergz egor i Harebo sochn möta.
Wijby egor i Harbo sochn möta.
Gräßbo egor i Wåla sochn möta.

1 Denna och de närmast nedanstående siffrorna inte synliga i skarven mellan sidorna