T6:Påteckning


Præsenterat den 3 junij 1652
af authore ??? Johan Åkeson

Reviderad år 1819 af S.P. Nordstedt
De vid revisionen i jordeboken införde numren
äro teknade med ett + under numern.

(Blyertsanteckning:)

1781
???
???