T7:10-11


(Rubrik:) Simptuna häradt        Frösthult sochn.


            Notarum Explicatio

            Skänstadh ähr skatte hemman   1,
            frelße hemman                           2        

A.        Vthsädhee j gierdet                      tunnland                 30 1/2
B.        Vthsädhee i det östera gierdhet     tunnland                 50
C.        Vthsädhee j wreethen                   tuneland                 7 1/2
                         Summan                         tuneland               <88>

D         ähr en engh skarpt höö till             laß                          80
E.         Höö aff en engh till                       laß                          16
            Höö aff en engh till                       laß                          15
                         Summa summarum höö laß                          111

            Till bemelte by finnes skogh och
            mulbethee något lijtet, fiskiee jntet,
            humblegårdh jngen, quarn jngen.

            Notarum Explicatio

            Skiänsta ähr skatthemman   1,
            frälßegårdar                        2        

1.         Skatte gården skattar          8 öresland 
            Vthsädhee j gierdhet    A     10 4/8
            Vthsädhee j gierdheet  B     16 3/4   } summan            29 3/4
            I wreethen                   C     2 1/2   
            Höö aff heela hemmanet              las                           37

2.         Frälsee hemman, skattar     8 öresland 
            Vthsädhee i gierdhet    A     10 1/4
            Vthsädhee j gierdhet    B     16 3/4   } summa              29
            Vthsädhee j wreethen  C     2   
            Höö aff heela hemmanet till          las                           37

3.         Frälse hemmanet, skattar    8 öresland 
            Vthsädhee j gierdhet    A     10 1/4
            Vthsädhee j gierdhet    B     16 3/4   } summa              29
            Vthsädhee j wreethen  C     2   
            Höö aff heela hemmanet              las                           37

F.         Denne åkeren lyder till prästegården,
            vthsädhee vthj buthen                         tuneland            8  


(Karttext:)

Beetz haga
Skänsta
Mählby egor mötha
Leer mihla
Igenlagt åker

(En mycket svag senare blyertsanteckning.)