T7:100


(Rubrik:) Simptuna häradt.        Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Wahnsioo1 skatt gårdar 2, frälße gårdar
A.        Vthsädhee i det norre gierdet              tunnland   13
B.        Vthsädhee j gierdet                             tuneland   12
C.        Vthsädhee i gierdet                             tunnland   25
                               Summa summarum         tuneland   50

D.        Höö aff en medelmåttigh engh             laß            10
E.         Höö aff en engen, moßig                    laß            12
F.         Höö aff en moßewalls ängh till            laß            40
G.        Höö aff en moße walls ängh                laß            20
                               Summan                          laß            98  

1          skatte gården skattar        9 öresland  
            Vthsädhee i gierdet    A
            Vthsädhee i gierdet    B      } summa                   24
            Vthsädhee i gierdet    C  
            Höö aff heela gården                          laß            45

2          skatte gården skattar        5 öresland, - penningar  
            Vthsädhee i gierdet    A
            Vthsädhee j gierdet    B      } summa                   14
            Vthsädhee i gierdet    C  
            Höö aff heela hemmanet                     laß            28

3.         Frälße hemmanet, skattar 4 öresland
            Vthsädhee i gierdet    A
            Vthsädhee j gierdet    B      } summa                   12
            Vthsädhee i gierdet    C  
            Höö aff heela hemmanet                     las             25

            Till denne by finnes skogh och
            mulbethee tillfyllest, fiskiee watn
            j Wahnsiön, quarn jngen.


            Notarum Explicatio

            Gååhsiön ähr en gård, skattar  7 öresland
H.        Vthsädhee j gierdet                             tunnland   9
I.          Vthsädhee j södhra gierdet                 tunnland   10 1/2
                               Summa summarum         tunnland   19 1/2

K.        Höö aff moßigh engh till                      laß            30
L.         Höö aff en moßigh engh till                 laß            20
M.        Höö aff mächta godh ängh till             laß            40
            Höö aff gierdeßlinderna                      laß            10
                               Summan höö                   laß            100  

            Till denna gård finnes skogh, mul-
            bethee och annan tarffwe skogh till-
            fyllest, fiskiee godt vthj Gååhlsiön


(Karttext:)

Mårtenßboo engh möther.
Wanßiöö engh
Wahnsiöö engen
Denna engen lyder till Gååhlßiöö
Wahnsiöö engen.
Moo jordh
Denna engen lyder ti<ll>2 prästegården
Wansiön lacus
Wahnsiöö
Waahsiöö engen
Gååhlsi<ö>2 engen.
Moo jordh
Medelmåttigh engh, lyder till Waahnsiöö
Moo jordh
Gååhlsiöö
God ängh
Gååhlsiön
Lind
Lind
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Vansjö
2 Alla bokstäver ej synliga i skarven mellan sidorna