T7:101


(Rubrik:) Simptuna häradt


            Notarum Explicatio

            Nohlamyra ähr gård    1,
            skattar                   2 1/2 öresland 
A.        Vthsädhee i det norre gierdet        tunnland   7 1/2
B.        Vthsädhee j det södhree gerdet    tunland      6 1/4
                               Summa                     tuneland   13 3/4

C.        Höö aff en skoigh och moßigh
            engh till                                        laß            40
            Höö aff gierdeß lindherna till         laß            8  
                               Summa                     laß            48  

            Till denne gård finnes skogh,
            mulbethee och annan tarfweskogh
            tillfyllest, fiskiee något lijtet.


            Mårtensbo, gårdh    1, skattar 4 örsland 
D.        Vthsädhee i gierdet                      tunnland   10 1/2
E.         Vthsädhee i det östera gierdet      tunland     8 1/2
                               Summa                     tunnland   19

F.         Höö aff en hård walldz engh                         20
            Höö aff gierdeß linderna till                           12    
                               Summa summarum höö laß       32  

            Till denne gård finnes skogh,
            mulbethee och annan tarffwee-
            skogh tillfyllest, fiskiee watn
            något lijtet, humblegårdh jngen.

(Karttext:)

Mårtenßboo engen
Taaliordh
Noohlmyra ängen
Talljordh
Denne engen lyder till Nolamyra.
Qwarn.
Wahnsiö ängen
Lindh
Waahnsiöö engen möther
Lindh
Talljordh
Talljordh
Mårtensboo.