T7:102


(Rubrik:) Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Öffwer Säfwene ähr gårdar    4
A.        Vthsädhee i det nordastee gierdet            tunnland   35
B.        Vthsädhee j Millan gierdeet, nämbligen    tunnland   14 3/4
C.        Vthsädhee j det sördre gierdet                 tunnland   26 1/2
                               Summa summarum              tunnland <76 1/4>

            På den andra sijdan fol. finnes ett torp
            som ligger till Öfver Sewanne, vthsädhee K
            aff samma torph, nämbligen                    tunnland   3 1/4
            Höö aff den stooree ängien der sammastädes
            som ähr medh L noterat till                      laß            140
            Höö aff ängien M noterat till                    laß            20
            Höö aff gierdeßlindherna till                     laß            30
                               Summa summarum              laß            190

(Karttext:)

Lindh
Lindh
Leer mylla
Engh
Leer mylla
Leer mylla
Öffwer Sewanne
Leer mylla
Scala ulnarum.

(Senare anteckning:)

5/2 pl