T7:103


(Rubrik:) Simptuna häradt        Löffstadh sochn.


            Notarum Explicatio

            Ytter Sewänne ähr gårdar    4
A.        Vthsädhee j gierdet nordesta                   tunnland   28
B.        Vthsädhee j gierdet                                 tunnland   18 1/4
C.        Vthsädhee j gierdet                                 tunnland   20
D.        Vthsädhee j gierdet                                 tunnland   15 1/2
E.         Vthsädhee aff torpet som ligger vndher
            bemälte by, nämbligen                           tunnland   17 1/2
                               Summa summarum             tunnland   100 1/4

F.         Höö aff myre walls engh                         laß            16
G.        Höö aff en myre walls engh till                 laß            30
H.        Höö aff en engh                                      laß            12
            Höö aff en stor skoigh och
            myre walls engh till                                  las            160
            Höö aff gierdeßlindherna                         laß            20
                               Summa summarum             laß            238

(Karttext:)

Här möther Wiggesbo egor
Engh till Ytter Säwänne
Denne engen lyder till Öffwer Seffwanne, full med skogh och myrwall.
Engh till Öffwer Sewanne
Här tager Ytter Sewanne egor wedh.
Skogh och myrewall.
Myrwaldz engh till Ytter Sewanne.
Leer jordh
Le<er>1 mylla
Beetz haga.
Eng till torpet.
Moo jordh
Ytter Sewanne.
Här tager Öffwer Sewanne engh wedh.
Beetzhaga
Tompt
Tompt
Tompt
Tompt
Leer mylla
Leer jordh
Myrwaldz engh
Lindh
Leer mylla
Röningz engh till Ytter Sewanne, full medh skogh och myre wall
Scala ulnarum.

(Senare anteckning:)

6 pl

1 Alla bokstäver ej synliga i skarven mellan sidorna