T7:104


(Rubrik:) Simptuna häradt.


            Notarum Explicatio

            Wiggesbo, gård 1, skattar <.> öresland
A.        Vthsädhee aff heela gården,     tuneland    16 1/2 tunnland
B.        Höö aff engen närmast gierde,  laß            40
C.        Höö ähr en stor myre på huilc-
            ken man slåår vndher tijden henne
            och kan fåå höö                       laß           15 
            Höö aff gierdeßlindherna till      laß           10
                               Summa höö          laß            65

            Till denne by finnes skogh, mul-
            bethee och annan tarffweskogh till
            nödtörfften, fiskiee watn jntet.

(Karttext:)

Wiggesboo engen
Wiggesboo
Elack myrewalls engh.
Här möther Ytter Sewane egor
Engh
Engh
Myre walls engh, elack.

(Senare anteckning:)

5 pl.