T7:105


(Rubrik:) Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Staffansboo, 1 gård, skattar  8 örsland
A.        Vthsädhee i det westera gierdhet  tunnland  2
B.        Vthsädhee j det östera gierdet      tunnland  2 1/4
                               Summa                     tunnland  4 1/4 

C.        Höö aff en hård walls engh till       las           20
D.        Höö aff en moßigh engh                laß          30
            Höö aff gierdeßlindherna till          laß          10
                               Summa summarum   laß          60

            Till denne by finnes skogh, mul-
            bethee och annan tarffweskogh till-
            fyllest, quarn eller quarn ställe
            jntet.

(Karttext:)

Staffansboo engen
Beetzhaga
Hård waldz engh
Lindh
Lindh
Moßigh engh.
Scala ulnarum