T7:106-107            Notarum Explicatio

            Ahrneboo, skatt hemman 1,
            skattar                            10 öresland
A.        Vthsädhee j det norre gierdet       tunnland  16
B.        Vthsadhee1 j det södhra gierdet                   30 1/2
C.        Vthsädhee aff wreethen                tunnland  4
                               Summa summarum  tunnland  51

D.        Hoo2 aff en godh engh till             laß           70
E.        Höö aff en skoigh engh till             laß           20
            Höö aff gierdeßlinderna till            laß          10
                               Summa summarum   laß          60

            Till denne by finnes skogh, mul-
            bethee och annan tarffweskogh till-
            fyllest, quarn eller quarn ställe
            jntet.


            Notarum Explicatio[o]

            (Ingen text.)


            Notarum Explicatio

            Broscheboo, skattar        4 öresland
AF.      Vthsädhee i det westera gierdet    tunnland  8
G.        Vthsädhee i det östera gierdhet     tunnland  10 1/2
                               Summa                     tunnland  18 1/2

H.        Höö aff en engh till                        laß          30
            Höö aff gierdeßlindherna               laß          10
                               Summa summarum   laß           40

            Belangandhee skogh, mulbethee och
            annan tarffwee skogh till nödtorften,
            fiskiee watn jntet.


            Faßmanneboo skattar   7 öresland
I.          Vthsädhee i det norre gierdet       tunnland  11
K.        Vthsädhee j det södhra gierdet     tunnland  8 1/2
                               Summan                   tunnland  19 1/2

L.         Höö aff en dyiogh och moßigh engh             20
            Hoo2 aff bolandet till                    laß           36
            Höö aff gierdeßlinderna                laß           3
                               Summan höö             laß          59

            Skogh, mulbethee och annan tarfwee-
            skogh tillfyllest, fiskiee jntet.


(Karttext, vänstra sidan:)

Arneboo
Beetz haga.
Beetz haga.
Leer mylla
God gräßwäxtz engh.
Här tager Brochzboo egor wedh.
Scala ulnarum.

(Högra sidan:)

Här möther Arnebo egor.
Engh, lyder till Broscheboo.
Dyiogh och moßigh engh
Broscheboo.
Beetz haga.
Faßmanneboo
Bolandh till Faßmanneboo
1 D.v.s. Utsäde
2 D.v.s.