T7:108


(Rubrik:) Simptuna häradt


            Notarum Explicatio

            Siggebo, skatte 1, skattar  8 öresland
A.        Vthsädhee i det norre gierdet       tunnland  13 1/2
B.        Vthsadhee j det södhra gierdhet   tunnland  13 1/4
                               Summa                    tunnland  26 3/4 

C.        Höö aff en engh till                        laß         30
            Höö aff gierdeß lindherna              laß         6
                               Summa höö               laß         36

            Till denne gårdh finnes skogh, mul-
            bethee och annan tarffwee skogh till
            nödtorfften, fiskiee watn jntet.

(Karttext:)

Engh, lyder till Siggeboo
Siggeboo