T7:109


(Rubrik:) Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Orwenboo, skattar  12 öresland
A.        Vthsädhee i det norre gierdet      tunnland  6 1/4
B.        Vthsädhee j gierdet                     tunnland  5
C.        Vthsädhee j gierdet                     tunnland  15 1/2
                               Summan                  tunnland <26 3/4>

D.        Höö aff en myr walls engh             laß         50
E.         Höö aff en engh till                        laß        10
            Höö aff gierdeßlindherna               laß        12 
                               Summan höö             laß         72

            Till denne by finnes skogh, mul-
            bethee och annan tarffweskogh till-
            fyllest, fiskiee watn jntet.

(Karttext:)

Engh.
Täppa
Ohrwenboo
Myrwalls engh.
Leer mylla
Scala ulnarum.

(Senare anteckningar, blyerts och bläck:)

2 riksdaler, 2 ??
Jan Olsson på jan 2 riksdaler
1652 af Johan Åkeson