T7:110


(Rubrik:) Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Löffsta prästegårdh    <.> öre
A.        Vthsädhee i det westera gierdet   tunnland  19 1/4
B.        Vthsädhee j det norre gierdet       tunnland  6 1/2
C.        Vthsädhee j det södhra gierdet    tunnland  23 1/2
                               Summa                    tunnland  49 1/4 tunnor

D.        Höö aff slotter hagen till                    laß      30
E.         Höö aff engen som kallas Bolandet  laß      50
            Höö aff gierdeßlindherna                  laß      30 
                               Summa höö                  laß      110

            Till prästee gården finnes skogh,
            mulbethee och annan tarffweskog
            tillfyllest, fiskiee watn något
            lijtet.

(Karttext:)

Engh till prästegården, kallas Boolandet.
Engh till prästegården, kallas Slotter hagan
Häste hagan
Leer mylla
1. Löffsta kyrckia
2. Löffsta prästegård
Denne hagan lyder till Klåcharegården
Leer mylla
Lindh
Leer mylla
Lindh
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckningar:)

2 riksdaler, 32 ??
Johan Åkeson vid år 1652.