T7:111


(Rubrik:) Simptuna häradt


            Notarum Explicatio

            Litterßboo ähr 1 gård och skattar
            alt till hopa medh Tuhre boo  11 öresland

A.        Vthsädhee j westera gierdet        tunnland  8 1/4
B.        Vthsädhee j det östera gierdet     tunnland  7
              Summa vthsädhee på Litterßbo tunnland 15 1/4 tuneland

C.        Höö aff en myre walls engh till          las      40
D.        Höö aff en moßigh engh till               laß      10
            Höö aff gierdeslindherna till              laß      6
                               Summan höö laß                     56


            Tuhre boo skattar till hopa med
            Litterß boo

E.        Vthsädhee aff heela torpet till       tunnland  4   tuneland
F.         Höö aff heela torpet till               laß           16


            Till detta torpen finnes sko<..>,
            mulbethee och annan tarffwe-
            skogh till nödtörfften, fiskiee
            watn jntet.
 

(Karttext:)

Tureboo
Myrwallz engh till Litterßboo
Lindh
Lindh
Beetz haga
Littersboo.
Moßigh engh.