T7:112


(Rubrik:) Löffstad sochn.


            Notarum Explicatio

            Sätterßboo skattar      8 öresland
A.        Vthsädhee i det westera gierdet  tunnland  10 1/2
B.        Vthsädhee j det östera gierdet     tunnland  10 1/2
                               Summa                   tunnland   21 tunnor

C.        Höö aff en moßigh och medh något skog
            beblandat <äng>                              las      55     
            Höö aff gierdeslinderna till                las      10
                               Summan                       laß      65

            Till denne bemälte torpen finnes skogh, mul-
            bethee och annan tarffwe skogh tillfyllest,
            fiskiee watn jntet.
 
(Karttext:)

Sättersboo
Leer mylla
Lindh
Leer mylla
Engh med något skogh beblandat.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

2 P