T7:113


(Rubrik:) Simptuna häradt        Löffstad sochn.


            Notarum Explicatio

            Hårßeboo, skatte torph.
A.        Vthsädhee [i] vthj heela torpet    tunnland  6 1/4
            Höö aff heela torpet till                      las    20       
                               Summa las              tunnland <...>

B.        Eskils torp, vthsädhee på torpet, tunnland  2 3/4
            Höö aff heela torpet                          laß    30

            Skogh, mulbethee och annan tarfwe-
            skogh tillfyllest, fiskiee jntet.
 
(Karttext:)

Hornebo1
Håhrßeboo
Engh med något skogh
Godh hård walls engh
Lind
Lind
Eskils torph
Eskilstorp1
Lind med stobbar
God engh, ny af rögdt
Scala ulnarum.

(Annan, senare anteckning:)

Författad år 1652 af Johan Åkesson

1 Tillagt av annan, troligen senare hand