T7:115


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Enåker sochn.


            Notarum Explicatio

C.        Gärdet, lyder till Fallebo i Sala sochn1, fol. 206, med calculationen vti Tiurebo heradz boken K5.
D.        Engett, höö, Fallebo, 28 laß, af gott slagh.          Lyder till Sala socken och
E.        Åhn, fins och noterat fol. 206 med E.                  Öfuer Tiurebo heradt.
F.        Kyllinge qwarn, fins och fol. 206, noteradt med F, ligger till Nörby socken.
G.        Rögning, ligger till Jögansbo i Sala sochn och
            doger intet annat än till betz haga. Här med
            ändas Sala sochn, fol. 206.

            Skogh, mulbethee och annan tarfwe-
            skogh tillfyllest, fiskiee jntet.

H.        Jgenlagd åker, gamall, höö                            6 laß
I.         Rögning, höö                                                24 laß
K.       Rögning, höö                                                18 laß
L.        Engett, höö, hörer till Fallebo i Sala socken    7 laß,                 fol. 206 i Öfuer
M.       Boengen, höö, hörer till Kyllinge                   18 laß, fol. 158   Tiurebo heradt.  
N.       Boengen, höö till Kyllinge                              28 laß, fol. 158
O.       Cronones sågeqwarn                                     1

(Karttext:)

Claßbo myran
Scala ulnarum.

(En del tillagda siffror i marginalen. En avskuren anteckning högst upp på sidan.)          
1 lyder till Fallebo i Sala sochn synes tillagt av annan hand. Detsamma gäller ytterligare ett par anteckningar nedan.