T7:116-117


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Enåker sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Claaßbo.
B.        Vtsäde                6 tunnor
C.        Vtsäde                6 tunnor
D.        Tompten, höö     3 laß
E.         Höö                   9 laß
            Schog och muulbete till fyllest.
            Gott fiske vthj Claßbo myran.


F.         Påålßbo.
G.        Vtsäde                2 1/2 tunnor
H.        Vtsäde                2 1/4 tunnor
I.          Rögningz eng      12 laß
K.        Rögningz eng      18 laß
            Schog och muulbete tillfyllest.
            Gott fiske i Claßbo myran.


L.         Olßbo, skatte     1 öre
M.        Vtsäde               2 1/4 tunnor
N.        Vtsäde                3 1/4 tunnor
O.        Höö                    9 laß
P.         Rögning              20 laß
Q.        Rögning              9 laß
R.        Vtsäde                1 tunna
X.                                   15 laß
Schog, muulbete och fiske till nöd torfften.


S.         Hanß Fallentenßons qwarn, ödelagd.
T.         Grafuen.
V.        Broon öfuer grafuen
W.       Dam husett.
Y.        Dofftan siöön, löper
            ihoop med Hallaren.     


(Karttext:)

Claaßbo my<ran>
Scala ulnarum.

(En del tillagda siffror i marginalen. En avskuren anteckning högst upp på sidan.)          
1 Endast  Claaßbo my synligt i skarven mellan sidorna