T7:119


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Enåker sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Jönåkersby, skattegård  1,   5 öre, 1 ort<u>g
            3 cronegårdar köpte vnder skatte.
            Den ena              6 öre, 1 ortug
            Den andra           4 1/2 öre
            Den tridie            4 1/2 öre
B.        Vtsäde                        20 tunnor
C.        Vtsäde                        17 tunnor
D.        Vtsäde                        19 tunnor
E.         Vtsäde                        22 tunnor
F.         Haga, kan röijas till eng.
G.        Kille hollmen                12 laß höö
H.        Wäster Sweden           19 laß
I.          Ashemuren                  48 laß
K.        Rögning                       14 laß
L.         Rögning                       10 laß
           
            Skattegård   1             5 öre
            Frälßegård   1              2 öre
            Frälßegård   1             4 öre      
            Schog, muulbeet nog.
            Gott fiske.
            Qwarnar                     2 stycken
            Sågequarn                  1 stycken     
            Humblegårdar 7 stycken små.

            Till denne by fins en
            eng fol. 126, noterad I,
            räntar höö       7 laß
            Hijt hörer och en eng
            fol. 127, noterad littera Q,
            räntar                  120 laß.
            Fins och en eng till
            denne by fol. 130,
            noterad D, räntar  8 laß
            Jbidem een eng    16 laß,
            noterad E.

            Fins en eng till denne by fol. 130,
            noterad littera G, räntar 34 laß.
            Jbidem et eng, noterat littera K, K, K, K, K,
            ränta                    33 laß

            Specialis Explicatio            tunnor   laß

1          är skattegård, vtsäde åhrligen      6 1/2       17 1/4 
2          är köpt ifrå cronan vnder skatte  7 1/2       20 1/4 
3          är köpt vnder skatte                   5 1/2       14 
4          är köpt vnder skatte                   5 1/2       14
5          är skatte gård                             6          16 1/2
6          är frälßegård                               3          7
7          är frälßegård                               5          13 

(Karttext:)

Lunden möter.
Hallaren lacus.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

6 riksdaler