T7:12


(Rubrik:) Simptuna häradt.


            Notarum Explicatio

            Mählby ähr skatt hemman 2 stycken,
            frälße hemman                  1

A.        Vthsädhee j det norre gierdet,   tunnland                    33
B.        Vthsädhee j det södhra gierdet, tunnland                    34
                               Summan                tuneland                    67

C.        Höö aff en engh till                      las                           30
D.        Höö aff engen till                         laß                          35
            Höö aff gierdeßlindherna till         laß                          20
                               Summa                    laß                          85

1.         Skattegården skattar            10 öresland, - penningar       
            Vthsädhee i gierdhet    A  11
                                                         } summa                      22 1/4      
            Vthsädhee i gierdet      B  11 1/4
            Höö aff heela hemmanet till         laß                          64       3/4

2.         Skattegården [skattegården] 10 öresland       
            Vthsädhee i gierdet      A  11
                                                         } summa                      22 1/4      
            Vthsädhee i gierdet      B  11 1/4
            Höö aff heela hemmanet till         las                           64       3/4

3.         Frelßegården skattar     10 öre, - penningar       
            Vthsädhee i gierdhet    A  11
                                                         } summa   tunnland    22 1/4      
            Vthsädhee i gierdet      B  11 1/4
            Höö aff heela hemmanet till         laß                          64       3/4

            Ähr en engh som lyder till Mälby som littera B,
            fins igen folio  14,     höö             laß    [laß]               100

             Till denne by finnes skogh och mul-
             bethee till nödtörfften, fiskiee jntet,
             humblegårdh jngen synnerligh.

(Karttext:)

Här möther Måtteby egor.
Leer jordh
Mählby
Prästegierdet möther
Leer jordh