T7:120


(Rubrik:) Simtuna heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Landberga, skattegård  1,   4 öre
B.        Vtsäde                  15 tunnor
C.
      }    7 1/2 tunnor       
D.       
E.         Täppa.
F.         Dy myran             70 laß
            Allehanda tarfueskog till fyllest.
            Fiske vthi Hallaren.
            Denne by hafuer en eng fol. 130, noterad littera B,
            räntar höö            13 laß

(Karttext:)

Scala ulnarum