T7:121


(Rubrik:) Enåker sochn.


            Notarum Explicatio
            Högzberga
A.        Cronegård      1,   4 öresland
B.        Vtsäde            4 1/2 tunnor
C.        Vtsäde            5 tunnor
D.        Engett, höö     18 laß
            Skog och muulbete efter nöd-
            torfften.
            Miöl och sågequarn    0
            Till denne by fins et eng fol. 127,
            noterat littera O, räntar    5 laß

            Notarum Explicatio
           
E.         Jngebo, skattegård           1,   6 öres land 2/3
            Cronegård                        1,   4 öre, 16 penningar
F.         Vtsäde                             16 tunnor
G.        Vtsäde                              15 tunnor
H.        Vtsäde                              4 tunnor
I.          Engett, kallas Öster engett 36 laß
K         kallas Bolandet, höö          57 laß, kallaß Grän berga 
            Denna by hafuer vtjord i Gränberga, al-
            lenast skattegården, om     1 öre, 8 penningar
            Höö                                  14 laß
            Skog och muulbete till nödtorfften.
            Qwarn och fiske                0

            Till denne by fins en eng fol. 127, noterad littera P,
            räntar höö                         18 laß
            Denne by hafuer 2 engiar fol. 130, noterade litteris A, H,
            ränta huardera                   6 laß

(Karta utan text.)