T7:122


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Enåker sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Lunden, skattegård    1,   8 öres land
B.        Vtsäde                       6 tunnor
C.        Vtsäde                       4 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                       4 1/2 tunnor
E.        Vtsäde                       10 tunnor
F.        Wreet engett               40 laß
            Schog och muulbete till fyllest.
            Gott fiske vthj Hallaren.
            Miööl och sågequarn  0
            Till denne by fins en eng fol. 130,
            noterad littera L, räntar 16 laß

(Karttext:)

Hallaren lacus.
Scala ulnarum.