T7:123


(Rubrik:) Simtuna heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Enåker kyrkia
B.        Präste gården.
C.        Gärden, vtsäde           3 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                       1 1/8 tunnor
E.        Vtsäde                        4 1/4 tunnor
F.        Engett, hårdwall          20 laß
G.        Höö                           7 laß
            Alle handa tarfue schog till nödtorf<t>en 
            Miööl och sågequarn  0
            Fiske                          0  vtan på
            Enåkers byß fiske vthi Hallaren.  
            Till denne prästegård fins et eng fol. 127, noterad N,
            räntar höö            6 laß

            Hijt till prästegården hörer et eng
            fol. 130, noterad littera N, räntar 8 laß  

(Karttext:)

Hallaren lacus.
Scala ulnarum.