T7:126


(Rubrik:) Enåker sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Nörr Ekedaal, gårdar  2
            1. Nörre gården, skatte    1 2/3 öre
            2. Södergården, frälße      2 öre 
B.        Gärdet, vtsäde                  4 3/4 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                  1 3/8 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                  3 1/2 tunnor
E.        Gärdet, vtsäde                   2 7/8 tunnor
F.        Gärdet, vtsäde                   3 1/4 tunnor
G.        Myr eng, höö                    16 laß
H.        Myr eng, höö                    26 laß
I.          Myr eng till Enåkers byn   7 laß        fol. 119
            Vti gärdet B är myrlind som intet doger
            till åker, räntar höö           7 laß
            Vti gärdet C är myr lind, doger intet
            till åker, räntar höö           9 laß
            Vti gärdet E är myr lind, doger intet till
            åker, räntar höö                4 laß
K.        Skogz rögningz eng, höö   6 laß
            Godh muulbeet, timberskog, näfuer-
            skog, baste skog och swedie skog nogh.
            Gott fiske vti Storåhn.
            Såg och miölquarn            0
            Humblegårdar 2 huardera 100 stenger
            Till denne by fins en eng fol. 130,
            noterad C, räntar              8 laß

            Specialis Explicatio

1          är skattegård, åhrligt vtsäde  3 1/4 tunnor
2          är frälßegård, åhrligt vtsäde  4 5/8 tunnor   
1          gården, skatte, hafuer höö    32 laß
2          gården, frälße, hafuer höö    36 laß

(Karttext:)

Nora sochn möter.
Myr eng
Römäßa möter på denne sidan.    = RÖDMOSSA?
Moo jord
Myr eng.
Myr lind
Mojord
Mo jord
Kölforß möter på denne sidan
Moo jord
Myr eng
Mojord
Myr lind
Mojord
Mojord
Myr eng
Moo jord
Söder Ekedal möter.
Skog eng.
Scala ulnarum.