T7:127


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Enåker sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Römåsa, skattegård          9 öre 
B.        Gärdet, vtsäde                  7 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                  10 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                  6 tunnor
E.        Gärdet, vtsäde                   4 tunnor
F.        Öster engen, höö               20 laß
G.        Nörr engen, godh höö       16 laß
H.        Myr eng godh, något hård wall ibland,
            räntar höö                         50 laß
I.
K.   }   Tompter.
L.
            Godh muulbeet, timber, näfver,
            baste och swedie skog godh.
            Rögningzmark godh.
            Fiske                                0
            Humblegård till                 300 stenger
            Qwarn ställe, gamalt öde.
            Sågequarn                        0   

            Notarum Explicatio

M.        Myr eng till Krokz bo, höö      9 laß, fol. 128 
N.        Myr eng till prästegården, höö  6 laß, fol. 123
O.        Myr eng till Högz berga, höö    5 laß, fol. 121
P.         Myr eng till Jngebo, höö          18 laß, fol. 121
Q.        Myr eng, medellmåtig godh, hörer till
            Enåkers byn, höö                     120 laß

(Karttext, vänstra sidan:)

Nykellßbo mö<ter>1
Öster <...> stu<...>1
Nörr engen.
Ler mylla
Ler mylla
Lind
Leer mylla
Tompt
Tompt
Ler mylla
Leer mylla
Tompt
Ler mylla
Myr eng
Myr eng
Myr eng
Krokzbo egor möta

(Högra sidan:)

Myr eng
Myr eng
Myr eng
Myr eng
Myr eng, paßelig godh.
Prästegårdz egor möta.
Krokz bo möter.
Krokzbo eng möter
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning, vänstra sidan:)

2 rd 32

1 Hela texten ej synlig i skarven mellan sidorna