T7:128


(Rubrik:) Simtuna heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Krokzbo, skattegårdar      3
            1 gården är                           2 öre
            2 gården är och                    2 öre
            3 gården är                           2 öre         
B.        Gärdet, vtsäde                      8 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                      7 1/2 tunnor
D.        Myr eng, medellmåttig, höö   120 laß
            Vti samma eng är een åker täppa af tallemo,
            vtsäde                                  3/4 tunnor  
E.         Stubb rögning, höö               3 laß
F.         Torp ställe eller boland, höö 6 laß
G.        Stubb rögning, höö               3 laß
H.
I.    }    Tompter.
K.
            Muulbeet godh, timber, näfuer, swedie och
            rögningz skog tillfyllest.
            Sågh och miölquarn              0  
            Fiske                                    0
            Till denne by fins en eng fol. 127, noterad littera M,

(Karttext:)

Römåßa egor möta.
Tallemo
Tallemo
Ler mylla
Nora heedh möter.
Myr wallz eng
Ler mylla
Ler mylla
Talle mo
Enåkers by egor möta
Litet hård wall
Rögning
Torp ställe
Stubb rögning.
Land berg egor möta

(Senare blyertsanteckning:)

3   16