T7:129


(Rubrik:) Enåker sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Rosendal är skattetorp, ligger på
            Krokz bo egor, intet skattlagdt, är lägenheet
            att göra gott torp vtaf.
B.        Vtsäde                                  1 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                                  5/8 tunnor
D.        Rögning, höö                        12 laß
            Skog och muulbeet till öfuerflödh af
            alle handa slagz tarfue skog.
            Sågh och miölquarn              0
            Fiske                                    0
            Swedie skog och rögningz mark nogh.
            Humblegård                          0


            Notarum Explicatio

E.         Nyckellßbo, skattetorp         1/2 öre
F.         Gärdet, vtsäde                      2 1/4 tunnor
G.        Gärdet, vtsäde                      1 3/4 tunnor
H.        Rögningz eng, höö                 17 laß
            Muulbeet och alle handa tarfue skog
            godh.
            Godh swedie mark.
            Tämmeligit gott fiske vti Nyckellßbo
            siön.
            Såg och miölquarn                0
            Humblegård                          0
            Af detta torp kan göras godh gård.


(Karttext:)

Rååßbo och Hekarsbo i Nora sochn möta.
Skogz rögning
Römåsa i Enåker sochn möter.
Biskopz bo i Nora sochn möter.
Skogjord
Denne stängßell doger till eng.
Krockz bo möter.
Heekarsbo i Nora sochn möter.
Talle mo
Talle moo
Rögningz eng
Römåsa i Enåker sochn möter.
Nykellzbo siön.
Scala ulnarum.