T7:13


(Rubrik:) Frösthult sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                                     tunno1/2   laß
            Måtteby ähr gårdar 3

A.        Vthsädhee j det norre gierdet       tunnland                          53
B.        Vthsädhee j det södhree gierdet   tunnland                          63
                         Summa                          tunnland                          116

C.        Höö aff en engh till                       las                                                      20
D.        Höö aff en engh till                       laß                                                     15
            Höö aff gierdeßlindherna              laß                                                     16 
                         Summa                           laß                                                     51

            Denne engen som finnes igen på den andra
            sijdan jnne holler höö, nämbligen  laß                                                    90  
 
1.         Skatte gården skattar          16 öresland, - penningar 
            Vthsädhee j gierdet      A    17 21/32
                                                                   } summa                     38       21/32    
            Vthsädhee j gierdet      B     21
            Höö aff heela hemmanet till          laß                                                     47

2.         Skatte gården skattar          16 öresland, - penningar 
            Vthsädhee j gierdet      A    17 21/32
                                                                   } summa  tunnland      38       21/32    
            Vthsädhee j gierdet      B     21
            Höö aff heela hemmanet till          laß                                                     47

3.         Skatte gården skattar          16 öresland, - penningar 
            Vthsädhee j gierdet      A    17 21/32
                                                                   } summa                     38       21/32    
            Vthsädhee i gierdet      B     21
            Höö aff heela hemmanet till          laß                                                     47


            Till denne byen finnes skogh och mulbethee
            något lijtet, fiskiee watn jntet,
            humblegårdh jngen.     


(Karttext:)

På denne sijdan ager Måtteby byens engh weed som finnes jgen på andra sijdan, folio <14>.
Här möther Gästre egor
Leer jordh
Mählby egor mötha.
Leer jordh
Måtteby
Leer mylla
Bachan
Scala ulnarum.