T7:130


(Rubrik:) Simtuna heradt        Enåker sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Myreng, hörer till Jngebo i Enåker sochn,           fol. 121
            räntar höö                                             6 laß
B.        Myr eng till Land berga, höö                 13 laß   fol. 120
C.        Myr eng till Nörre Ekedaal, höö            8 laß     fol. 126
D.        Myr eng till Enåkers byn, höö                8 laß     fol. 119
E.         Myr eng till Enåkers byn, höö               16 laß
F.         Myr eng till prästegården i Enåker sochn,           fol. 123
            räntar höö                                            8 laß
G.        Myr eng till Enåkers byn, höö                34 laß
H.        Myr eng till Jngebo i Enåker socken      6 laß
I.          Myr eng till Söder Ekedaal, höö            6 laß     fol. 124
K.        Myr eng till Enåkers byn, höö                33 laß
            alle fem K tillhopa.
L.         Myr eng till Lund i Enåker socken, höö 16 laß   fol. 122
            Vti denne åhn som kallaß Stor åhn och
            löper vtur Hallaren och in vti Store
            Daale elfuen hafua alle deße före-
            skrefne heman gott fiske.

(Karttext, vänstra sidan:)

Myr eng.
Nora sochn möter på denne sidan
Möklinta sochn möter på denne sidan.
Myr eng
Myr eng
Myr eng
Myr eng
Myr eng
Myr eng
Myr eng
Myr eng

(Högra sidan:)

Scala ulnarum.
Möklinta socken möter på denne sidan.
Nora sochn möter på denne sidan om åhn.
Myr eng.
Myr eng
Myr eng
Myr eng.
Myr eng

(Annan anteckning, vänstra sidan:)

Forfattad år 1652 af Johan Åkesson