T7:133


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Nörby sochn.


            Notarum Explicatio                            tunnor      laß

A.        Nörby, skattegårdar      3,
            alle tillhopa äre        26 öre, 20 peningar
B.        Gärdet, vtsäde                                         37 1/2
C.        Vtsäde                                                    44 
D.        Wäster engett, höö                                                  82
E.         Öster enget                                                             140 
F.         Wreeten, vtsäde                                      4 1/2
G.        Wreeten, vtsäde                                      1 7/8
H.        Nörby kyrkia.
I.          Klåckargården.
K.        Klåckar åkeren, vtsäde                            1 1/4

            Skog till nödtorften och muulbeet.
            Något litett fiske vti Sagåhn.
            Sågh och miölquarn                        0

L.         Torpet, vtsäde                                         1/4
M.        Torpet, vtsäde                                         4
             Humblegårdar jntet.
             Denne by hafuer hennes konungliga maijestät
             gifuit till Sala stad.

             Till denne by finnes 3 engiar fol. 142,
             noterade F, G, H, ränta tillhopa    60 laß1                          

(Karttext:)

Sala stadz eng möter.
Sala stadz eng möter.
Sagåhn.
Prästegårdz egor möta.
Scala ulnarum.

1 Till ... 60 laß synes tillagt av annan hand