T7:134


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Nörby sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Nörby prästegård         18 öre
B.        Buten, vtsäde                8 tunnor   
C.        Buten, vtsäde                10 tunnor
D.        Buten, vtsäde                2 7/8 tunnor       
E.         Tompt.
            Skog och muulbet ganska ringa.
            Fiske något litet. Miölquarn  1 stycken
            Sågequarn jntet.
            Humblegård      300 stenger


F.         Söderby, skattegårdar  3      48 öre
            crone                            2       hele byn
G.        Vtsäde                          43 tunnor   
H.        Vtsäde                          7 1/2 tunnor  
I.          Vtsäde                         63 tunnor  
K.        Engett                           309 laß
L.         Präste buten                 21 laß            
M.       Wreetarna                     7 tunnor, liggia på
            prästegårdz egorne.
N.        Hesthaga
                             }  doga till eng
O.        Hesthaga
P.
Q.  {    Små tompter 
R.
S.     
            Wthi denne by hörer     9 öre
            till prästegården.
            Skog och muulbeet litett.
            Fiske någott litett i Sag åhn.
            Jngen qwarn.
            Humblegårdar jnga.


(Karttext:)

På denne sida är Sala stadz egor.
Sagåån.
Scala ulnarum.