T7:135-136


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Nörby sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Kumbla byn, skatte heman  3,
            alle till hopa äre                  20 öresland     
B.        Vtsäde                    26 tunnor   
C.        Vtsäde                    30 tunnor   
D.        Enget                      200 laß, detta eng hafuer stor
            skada af achter och watn ifrå Sala bruuk.
E.         Prästens buut          15 laß
F.         Buten                      6 laß
G.        Höö                        26 laß      
H.        Dijkarbotorpen            2,  vtsäde 4 1/2 tunnor både 
I.          till hopa. Eng ingen.
            Skog och muulbeet lijtett. Fiske något.
            Såg och miölquarn jntet.
            Humblegårdar   3 stycken, huardera 100 stenger

(Karttext:)

Här möter Öijia.
Sagåhn.
Scala ulnarum.