T7:137


(Rubrik:) Simtuna heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Öijia, skattegårdar      2
            Den ena                     8 öre
            Den andra                  9 öre           
B.        Vtsäde                       30 tunnor1   
C.        Vtsäde                       2 tunnor   
D.        Slåter haga                 12 laß
E.         Vtsäde                      25 tunnor   
F.         Engett                       190 laß
            Skog och muulbeet jntet.
            Fiske jntet. Såg och miölquarn jntet.
            Humblegårdar jntet.
G.
       }   Beeteßhagar, doga till eng.
H.

            Specialis Explicatio               tunnor    laß

1          gården hafuer åhrligt vtsäde            13 1/4     98
1          gården hafuer vtsäde                      14 1/4     104
            Vti gården C hafuer den 1 gården   1           
            Den andra hafuer och                     1   

(Karttext:)

Kumla och Norrbäck2

1 Härefter ett extra 30 som förtydligande av det tidigare, något otydliga
2 Kumla och Norrbäck senare tillskrivet