T7:138


(Rubrik:) Nörby sochn.


            Notarum Explicatio               tunnor    laß

A.        Pålßbo är skattegård 4 öre
B.        Vtsäde                                            10
C.        Vtsäde                                            8 1/8  
D.        God bärande eng af hårdwall                        50    
E.         God hård walß eng                                      18
F.         Skogz eng, höö                                            6              
            Ganska ringa skog.
            Elack muulbeet. Jntet fiske.
            Quarnar inga.
            Humblegård            160 stenger
G.        Beeteß haga, doger till åker
            och eng.    

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Påålßbo möter.
Torssebo1
Sagåhn.

1 Torssebo senare tillskrivet