T7:139-140


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Nörby sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Söderbek, skattegårdar    3
            Den första                        12 öre
            Den andra                        8 öre
            Den tridie                         12 öre
B.        Vtsäde                             54 tunnor
C.        Vtsäde                             16 tunnor
D.        Vtsäde                             44 tunnor
E.         Myreng                           108 laß
F.         Måße eng                        20 laß
G.        Myran                              90 laß
H.        Nyhagan                         34 laß
I.         Crone engen                     58 laß  och hafuer
            detta eng till förende legatt till byn, och nu är deet
            kommit vnder cronan.
            Skog och muulbeet efter nödtorften.
            Fiske intet. Quarnar jntet.
            Humblegårdar        3 stycken
            Till denne by fins en eng fol. 145, noterad littera F, räntar 24 laß

            Specialis Explicatio               tunnor    laß

1          gården hafuer åhrligit vtsäde            21         93
2          gården hafuer vtsäde                       15         66     
3          gården hafuer vtsäde                       21         93     

(Karttext:)

Kumbla möter.
Gamsebo möter.
Sagåhn.
Påålßbo möter.
Scala ulnarum.