T7:142


(Rubrik:) Nörby sochn.


            Notarum Explicatio               tunnor    laß

A.        Sweep nääß är köpt vnder
            skattemanna börd        2 öre,
            är likwäl heelgärdz heman.
B.        Gärdet, vtsäde                                 8
C.        Vtsäde                                            7
D.        Myr och hårdwalß eng                                 70
            Skog och muulbet till nödtorften.
            Fiske, quarnar och humblegård  0
E.         Käringe engen till Sweepnäß                       12     


F.         Ny engen till Nörby byn                               30
                                                                                      } fol. 133
G.        Ny engen till Nörby byn                                12
            Deße begge engiar äre af myr-
            wall och fulla med skog.
H.        Hård walß eng, kallaß Frösätra,
            hörer till Nörby byn, är föga bä-
            rande, när som bäst grääß wäxt
            är, så kan der bergas                                    20    


(Karttext:)

Ellianß boo möter.