T7:143


(Rubrik:) Simtuna heradt.


            Notarum Explicatio               tunnor    laß

A.        Torßebo är skattegård  14 öre
B.        Vtsäde                                            10
C.        Vtsäde                                            6 1/4
D.        Vtsäde                                            12 1/4
E.         Vtsäde                                            6
F.         Lille engen, god hårdwall                              42
G.        Stor engen, god bärande                               66
H.        Siälke måßan, nyrögdt                                  10                
            Elak muulbeet.
            Nödtorftig schog.
            Fiske något litet vti Sagåhn.
            Jnga quarnar.
            Humblegård            200 stenger

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Påålßbo möter.
Sagåhn.
Öster Tärna och Tärna socken möta.