T7:144


(Rubrik:) Simtuna heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Orrebo, skattegård  1      8 öresland
B.        Vtsäde                     7 1/2
C.        Vtsäde                     2 1/4  tunnor
D.        Vtsäde                     6 tunnor
E.         Vtsäde                     2 1/2  tunnor
F.         Engett                      67 laß
G.        Höö                         32 laß
H.        Beetz haga, doger till eng.
            Nödtorfftig schog.
            Qwarn allenast wåår och höst.
            Humblegård             200 stänger
            Jntet fiske.

(Karttext:)

Stårberbo möter.
Warmsättra möter.

(Kartan delvis skadad. Det kan ha funnits mer text.)