T7:145


            Notarum Explicatio

A.        Warmsättra, skattegårdar    5,
            frälse gård                            1, 10 öre, 2 ortuga
            Den förste skattegården        6 öre, 2 ortugar
            Den andra                            6 öre, 2 ortugar
            Den tridie                             8 öre
           
Den fiärde                            9 öre
            Den fempte                          7 öre       
B.        Vtsäde                             10 tunnor
C.        Vtsäde                             79 tunnor
D.        Vtsäde                             72 tunnor
E.         Engett                              540 laß
F.         Engestykett                      24 laß  och hörer
            till Söder bech, fol. 139.
G.        Teegarna höra till byn       42 laß
H.        Hagarna                           55 laß
I.          Engestyket, lyder till Fasparbo i Tärna               fol. 112 vti
            sochen och kallas Biörn kijlen  8 laß myr wall.   Öfuer Tiurebo
K.        Täpporna.                                                         heradz book och
L.         Kalfhaga                                                           Tärna sochn.        
            Skog till nödtorfften.
            Jntett fiske.
            Qwarn till alle gårdarna om höst
            och wåår.
M.        Frälse hagan, doger till eng.
            Humblegårdar, een till huardera
            gården.

            Specialis Explicatio            tunnor    laß    

1          gården, frälße, hafuer vtsäde    18 1/2    148
2          gården, skatte, hafuer vtsäde    10 1/4    81
3          hafuer vtsäde åhrligen              10 1/4     81
4          gården hafuer                          14 1/2     116
5          gården hafuer vtsäde               16 1/2     130
6          gården hafuer vtsäde               10 1/2     81

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Orrebo i Nör<rby>1 socken möter.
Gamsebo möter.
Tingwaste bo i Tärna socken möt<er>1
Fasparbo i Tärna sochn möter

1 Hela ordet ej synligt p.g.a. veck i papperet