T7:146


(Rubrik:) Simtuna heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Storberbo, skattegård  1      8 öre
B.        Vtsäde                     10 tunnor
C.        Vtsäde                     4 1/2  tunnor
D.        Vtsäde                     7 tunnor
E.         Vtsäde                     6  tunnor
F.         Engett                      70 laß. Vthi detta engett ega Nörbäk 7 teegar, fol. 146.
G.        Engett                       20 laß, hörer till byn alleena
H.        Höö                          45 laß, myr wall
I.          Hesthagar, doga till eng.
K.        Fallett                       6 laß
            Godh tarfueskog. Fiske jntet.
            Tämmelig muulbeet. Quarnar jntet.          
            Humblegård             160 stenger

(Karta utan text.)