T7:147


(Rubrik:) Nörby sochn.


            Notarum Explicatio               tunnor    laß

A.        Härsta, skattegård 1  16 öre
B.        Vtsäde                                            24
C.        Vtsäde                                            18 3/4
D.        Hård walß eng, höö                                     100
E.         Myr och hård walß eng tillhoopa                  4
F.         Beeteß tompter, dog<a> till eng.
G.        Gärden, vtsäde                                 2
            Nödtorftig schog och muulbeet.
            Litett fiske.
            Quarnar jnga.
            Humblegård             0

(Karttext:)

Kylling eng möter
Sag åhn
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckningar:)

2 1/2 riksdaler banco

Härsta
1652, Johan Åkesson
Wesmanland
Simtuna harad1

1 D.v.s. härad