T7:148


(Rubrik:) Nörby sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Skäggebo, skattegård  1   4 öre
B.        Vtsäde                         7 tunnor
C.        Vtsäde                         6 tunnor
D.        Vtsäde                         8 tunnor
E.         Wreeten                      1 1/4 tunnor
F.         Wreeten                      1 1/4 tunnor
G.         Engett                         70 laß  myrhö
H.         Engett                         8 laß
I.          Engett                          5 laß
K.        Engestykett, lyder till Jsätra och          fol. 153 
            är                                 3 laß          
            Skog till fyllest och muulbet.   
            Fiske intet.
            Quarnar jnga.
            Humblegård jntet.


           Notarum Explicatio

N.        Marittbo, skattetorp, ligger på
            Nörrebeckz egor, är    1 öresland
L.         Vtsäde                        2 1/2 tunnor
M.        Engett                         15 laß
            Skog till fyllest sampt muulbeet.
            Jntett fiske. Quarnar jntet.
            Humblegård jntet.  
  

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Gunnarsbo tager emott.