T7:150


            Notarum Explicatio

A.        Bolande, skattegård  1   2 öre, 16 penningar
B.        Vtsäde                4 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                5 tunnor
D.        Vtsäde                1 1/4 tunnor, höö 6 laß
E.         Präste fallett        9 laß
F.         Wivast måßan     24 laß
G.        Höö                    4 laß     
H.        Engett                 34 laß     
            Vthi detta hemanett är cronejord  1 öre, 8 penningar
            Skog och muulbeet efter nödtorften.
            Jntet fiske. Jngen quarn.
            Humblegård jntet.

(Karttext:)

Scala ulnarum.