T7:151


(Rubrik:) Simtuna heradt.      Nörby sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Söder Kärrebech, skattegårdar  2
            Den ene är               7 öres land
            Den andra                4 öres land   
B.        Vtsäde                     12 tunnor
C.        Engett                      10 1/2 laß
D.        Beetz haga.
E.        Vtsäde                     10 1/2 tunnor
F.        Engett                       82 laß
G.        Haga, doger till [doger till] eng.
H.        Hård walz eng          36 laß  
I.         Hafre täppa, vtsäde   1/4 tunnor
K.       Vtsäde                      7 1/2 tunnor
L.        Vtsäde                      7 tunnor
M.       Engett                       40 laß
N.        Höö                         32 laß        Bo landet1
O.        Hörer till Jsättra        14 laß, fol. 153
P.         Gammall qwarendam.
Q.        Torpett.
            Skog och muulbeet nogh.
            Qwarnställe              2
            Humblegårdar 2 stycken.
            Jntet fiske.
            Till denne by fins een enges teeg fol. 154,
            noterad littera G, räntar   5 laß

(Karttext:)

Scala ulnarum. 
1 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten