T7:152


(Rubrik:) Simtuna heradt.      Nörby sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Nörre Kärrebech, skattegård  1,
            är                             7 1/2 öres land
B.        Vtsäde                     12 tunnor
C.        Vtsäde                     15 tunnor
D.        både till samman.
E.        Engett                       86 laß
F.        Höö                          22 laß
G.        Beetz haga, doger till eng.
H.        Myr eng                   10 laß
K.        Hafreiord                 2 tunnor
L.         Haga.
            Allehanda tarfueskog till
            nödtorften.
            Jntet fiske.
            Qwarn allenast om wåren
            och hösten vndertiden.
            Humblegård             200 stenger

(Karttext:)

Scala ulnarum.