T7:153


(Rubrik:) Simtuna heradt.      Nörby sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Skattegårdar                  5 vthi Jsätra.
            Den första                      16 öre, 2 ortugar  
            Den andra                      12 öre
            Den tridie                       12 öre
            Den fierde                      9 öre                                     Till denne by finnas
            Den fempte                    9 öre                                     3 teegar fol. 161, noterade vid Jleansbo
            Boda är vtbygt ifrå siälfue bolbyn och brukar likwäl      littera H, ränta alle
            i byn                              5 öres land                             tillhoopa   7 1/2 laß  
B.        Vtsäde                           50 tunnor
C.        Vtsäde                           38 tunnor                              Till denne by hörer en
D.        Vtsäde                           25 tunnor                              enges teeg vid torpet Fallet, fol. 154,
E.        Vtsäde                           18 tunnor                               noterad H, räntar   5 laß
F.        Vtsäde                           31 tunnor
L.        Nörr engen, hårdwall      162 laß                                  Till denne by fins et   
I.         Engett                             20 laß                                    engstyke vid Skäggebo, fol. 148, noterad K,
M.       Söder engen, skarp wall  64 laß med skog ibland.         räntar                        3 laß 
            Schog och muulbeet till fyllest.                                      Hijt hörer et eng vid Södra Kärrebäck , fol. 151,
            Jntet fiske. Qwarn           1. Humblegårdar jnga.           noterat littera O,    14 laß 


O.        Boda, skattegård    1,     3 öres land
G.        Gärdett, vtsäde               6 tunnor moojord
H.        Vtsäde                            2 3/4 tunnor
N.        Vtsäde                            7 tunnor
K.        Engett                             6 laß
R.         Haga, doger till eng.
P.         Skogz eng, någott litett kan der bergas    6 laß
Q.        Beetz haga, doger till eng.
            Humblegård             200 stenger, fiske jntet.
            God muulbeet och skog. Quarnar jntet.


            Till denne by Jsätra lyder et engestyke vt med Skäggebo engen, noteradt
            littera K, räntar    3 laß

S.        Beeteß haga       
                                  }  doga till eng och intet till åker
T.        Beeteß haga

V.               
            } Beeteß hagar, doga både till åker och eng
X.       


            Specialis Explicatio      tunnor   laß

1          gården är vtsäde                 19 1/2    63
2          är vtsäde                            15         45   
3          hafuer vtsäde                      15         45 
4          hafuer                                 12         36   
5          hafuer vtsäde                      12         36    
6          är Boda, vtsäde i byn          7 1/2      21


(Karttext:)

Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Författad år 1652 af Johan Åkeson.

(Senare blyertsanteckningar:)

Ilianbo
???
Skaggebo
Fallet